Rachadayont Machinery

จำหน่ายเครื่องจักรมือสอง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

AMADA เครื่องเลื่อยโลหะ HA-400 Rachadayont
AMADA เครื่องเลื่อยโลหะ HA-400
รหัสสินค้า : 41066
ชื่อสินค้า : เครื่องเลื่อยโลหะ
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : HA-400
AMADA เลื่อยสายพาน HA-250 Rachadayont
AMADA เลื่อยสายพาน HA-250
รหัสสินค้า : 299085
ชื่อสินค้า : เลื่อยสายพาน
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : HA-250
AMADA เลื่อยสายพาน CHA-300S Rachadayont
AMADA เลื่อยสายพาน CHA-300S
รหัสสินค้า : 590021
ชื่อสินค้า : เลื่อยสายพาน
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : CHA-300S
AMADA เลื่อยสายพาน H-450H Rachadayont
AMADA เลื่อยสายพาน H-450H
รหัสสินค้า : 299049
ชื่อสินค้า : เลื่อยสายพาน
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : H-450H
AMADA เลื่อยสายพาน HA-400 Rachadayont
AMADA เลื่อยสายพาน HA-400
รหัสสินค้า : 26188
ชื่อสินค้า : เลื่อยสายพาน
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : HA-400
ICHIKAWA เครื่องเจียร์โลหะ ICB603 Rachadayont
ICHIKAWA เครื่องเจียร์โลหะ ICB603
รหัสสินค้า : 19066
ชื่อสินค้า : เครื่องเจียร์โลหะ
แบรนด์ : ICHIKAWA
โมเดล : ICB603
YASHIRO เครื่องเลื่อยโลหะ YFB-305 Rachadayont
YASHIRO เครื่องเลื่อยโลหะ YFB-305
รหัสสินค้า : 16028
ชื่อสินค้า : เครื่องเลื่อยโลหะ
แบรนด์ : YASHIRO
โมเดล : YFB-305
NIPPON เครื่องเลื่อยตั้ง LUXO 900 Rachadayont
NIPPON เครื่องเลื่อยตั้ง LUXO 900
รหัสสินค้า : K2100
ชื่อสินค้า : เครื่องเลื่อยตั้ง
แบรนด์ : NIPPON
โมเดล : LUXO 900